Selecteer een pagina

praktijk

 

beroepsvereniging

IIk ben ingeschreven bij de VVH, de Vereniging van Haptotherapeuten onder nummer 581A.

kosten

€ 90,00 voor een haptotherapie afspraak, deze duurt 50 – 60 minuten.
Dit geldt ook voor het intakegesprek.

Het tarief voor coaching is afhankelijk van de afspraken die met de organisatie en/of met de coachee worden gemaakt.
Hierin spelen o.a. de vraagstelling en de duur van het traject een rol.

verhindering

Een afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd. Zo niet, dan breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

vergoeding

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor haptotherapie gedeeltelijk en tot een bepaald bedrag. Kijk in de (aanvullende) polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.
De beroepsvereniging VVH heeft op haar website ook informatie over verzekeringsmaatschappijen en de vergoedingen.

praktijkinformatie

AGB code zorgverlener 90-039798 (haptotherapie)
AGB code praktijk 90-18247

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  302 30 974

vertrouwelijkheid

Natuurlijk blijft alles wat besproken wordt binnen de sessie binnenskamers. In geval van overleg met huisarts of verwijzer, vraag ik je vooraf om toestemming. 

privacyverklaring

dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en behandeling te bieden. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bij voorbeeld de huisarts. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming van jou als cliënt. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Uitsluitend mijn accountant en ikzelf hebben toegang tot deze administratie.

geheimhouding

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast doe ik mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken. Alleen in bijzonder gevallen geeft de wet het recht om zonder je toestemming informatie te verstrekken. Ik een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de omschrijving van de behandeling, zoals haptotherapie

klachtrecht beroepsvereniging

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bespreken.
Er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging: VVH Commissie van Toezicht.

privacyverklaring

dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en behandeling te bieden. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bij voorbeeld de huisarts. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming van jou als cliënt. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Uitsluitend mijn accountant en ikzelf hebben toegang tot deze administratie.

geheimhouding

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast doe ik mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken. Alleen in bijzonder gevallen geeft de wet het recht om zonder je toestemming informatie te verstrekken. Ik een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de omschrijving van de behandeling, zoals haptotherapie

klachtrecht beroepsvereniging

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bespreken.
Er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging: VVH Commissie van Toezicht.